Σπογγοπετσέτα σκληρή τυπωμένη

Σπογγοπετσέτα σκληρή τυπωμένη