Σπογγοπετσέτα σκληρή τυπωμένη

Sponge cloth in rolls printed