Σιδερόπανο βαμβακερό με Βάτα

Σιδερόπανο βαμβακερό με Βάτα 200gr/m2 και 250gr/m2