Σιδερόπανο βαμβακερό με Βάτα

Ironing board cotton cover sheet in rolls 200gr/m2 and 250gr/m2