• Απαλή επένδυση εσωτερικά
  • 95% Φιλτράρισμα
  • από άοσμο υλικό
  • επιτρέπει την σωστή αναπνοή