Πλαίσιο διπλό με ρόδες

Professional double bucket rolling cart


SKU 66402
Code 20.16.159.0.517
Barcode
QTTY/Box 1
Pallet