Κουβάς επαγγελματικός 25lit

Professional bucket 25lit


SKU 66405
Code 20.16.146.0.004
Barcode
QTTY/Box 1
Pallet