Εγκαταστάσεις

Η ΒΕΛΛΗΣ ΑΒΕΕ στηρίζει την παραγωγική της διαδικασία σε σύγχρονες ιδιόκτητες κτιριακές εγκαταστάσεις με μεγάλους αποθηκευτικούς χώρους (χώρος 8.000 m2 και κάλυψη 4.500 m 2), και υπερσύγχρονο μηχανολογικό εξοπλισμό για άμεση και κάθετη παραγωγή που ανανεώνεται συνεχώς.