Εγκαταστάσεις

Η ΒΕΛΛΗΣ ΑΒΕΕ στεγάζει την παραγωγή της σε σύγχρονες ιδιόκτητες κτιριακές εγκαταστάσεις (4.500 m2) με μεγάλους αποθηκευτικούς χώρους σε οικόπεδο συνολικού εμβαδού 8.000 m2, και υπερσύγχρονο μηχανολογικό εξοπλισμό.